D-4b
Wjazd na drogę bez przejazdu
Oznacza że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu
Znak D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu” stosuje się w celu uprzedzenia, że droga znajdująca się za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-4b umieszcza się przed skrzyżowaniem z taką drogą.
  • W zależności od warunków lokalnych może on być uzupełnieniem znaku D-4a lub występować samodzielnie, jeżeli wjazd możliwy jest tylko z jednego kierunku ruchu.
  • Stosownie do sytuacji na skrzyżowaniu znak D-4b może wskazywać drogę bez przejazdu położonego po prawej lub lewej stronie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-4b-view