D-50
Zatoka
Informuje o zatoce występującej w tunelu
Znak D-50 „zatoka” informuje uczestników ruchu o zatoce występującej w tunelu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-50-view