D-6a
Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi
Znak D-6a „przejazd dla rowerzystów” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnię przejazdu stanowi część drogi wyznaczona znakiem poziomym P-11.

Sposób umieszczania znaku:

  • Znak D-6a umieszcza się w odległości do 0,5 m od krawędzi przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów.
  • Na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych zaleca się stosowanie znaku dwustronnego, a przy jezdniach jednokierunkowych znak D-6a należy powtarzać po lewej stronie.
  • Na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o szerokości ponad 15 m oraz na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 10 m zaleca się umieszczenie dodatkowych znaków D-6a nad jezdnią. W miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej wypadkowości dopuszcza się nanoszenie lic znaków D-6a na tle folii odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub pomarańczowej.
Gdzie stosować:
  • Znak D-6a stosuje się w każdym przypadku, gdy na jezdni został wyznaczony przejazd dla rowerzystów.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI:

GAZnaki-D-6a-view