C-1
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem.
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w prawo przed znakiem.
Znak C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem” stosuje się z celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w prawo przez znakiem, w miejscu, w którym jazda ani na wprost ani w lewo nie jest możliwe.

Sposób umieszczania znaku

  • dla jezdni jednokierunkowych:

powinien być umieszczony na przedłużeniu (w jego pobliżu) osi jezdni

  • dla jezdni dwukierunkowych:

na przedłużeniu (w jego pobliżu) osi prawej połowy jezdni.

Znak umieszcza się na skrzyżowaniu typu „T”, przed wjazdem na drogę jednokierunkową o małym natężeniu ruchu (do 200poj/h) z innej drogi lub obiektu przydrożnego.

Stosuje się go w tych przypadkach, w których nie można stosować znaku C-2

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: