GAZnaki-C-13_16_0_1 C-13/16
Droga dla pieszych i rowerów.
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla ruchu pieszych i kierujących rowerami.
Znak C-13/16 „droga dla pieszych i rowerów” stosuje się w celu oznaczenia dróg tylko dla pieszych i kierujących rowerami.

Sposób umieszczania znaku

Znak C-13/16 umieszcza się w miejscach gdzie dopuszczone użytkowanie drogi zarówno przez pieszych jak i rowerzystów. Dopuszcza się taką sytuację jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszych nie jest większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy nie przekracza 250 rowerów/h.

Wykres do ustalenia wspólnego użytkowania drogi przez pieszych i rowerzystów

Zakreskowane pole przedstawia zakres możliwości stosowania wspólnej drogi dla pieszych i rowerzystów.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: