GAZnaki-C-14_1 C-14
Prędkość minimalna
Oznacza, że na drodze, na której jest umieszczony znak, kierujący nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż określona na znaku.
Znak C-14 „prędkość minimalna” stosuje się w celu niedopuszczenia jazdy z prędkością mniejszą niż wskazana na znaku liczba kilometrów na godzinę.

Sposób umieszczania znaku

Znak C-14 umieszcza się na drogach, na których zaobserwowano, że kierujący zmniejszają prędkość jazdy np. z powodu dużej atrakcyjności widokowej otoczenia lub innych przyczyn nie wynikających ze stanu technicznego i geometrii drogi.  Dotyczy to zwłaszcza dróg dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu.

Jeżeli na odcinku drogi, na którym ma obowiązywać znak C-14 występują skrzyżowania, należy przeprowadzić analizę czy minimalna prędkość powinna być odwołana przed skrzyżowaniem.

NIE DOPUSZCZA SIĘ obowiązywania minimalnej prędkości na odcinku, na którym występuje przejście dla pieszych oraz na wlocie drogi podporządkowanej.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: