GAZnaki-C-15_1 C-15
Koniec prędkości minimalnej.
Wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak Prędkość minimalna.
Znak C-15 „koniec minimalnej prędkości” stosuje się dla zaznaczenia miejsca, w którym nakazy jazdy z minimalną prędkością wskazaną znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Znak C-15 jest jedynym sposobem odwołania minimalnej prędkości.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: