GAZnaki-C-16_1 C-16
Droga dla pieszych.
Wskazuje drogę przeznaczoną tylko dla pieszych, z której są oni zobowiązani korzystać.
Znak C-16 „droga dla pieszych” stosuje się w celu wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów i dopuszczenia wyłącznie ruchu pieszych.

Sposób umieszczania znaku

Znak C-16 umieszcza się na początku drogi (ciągu) przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.

Znak ten umieszcza się przede wszystkim na drogach położonych np. w centrach handlowych miast, na których występuje znaczne natężenie ruchu pieszego – gdzie wyeliminowanie ruchu pojazdów wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i ułatwia im korzystanie z drogi.

Znak C-16 umieszcza się również w  osiedlach mieszkaniowych na drogach publicznych, których przeznaczenie (tylko dla pieszych) może budzić wątpliwości.

Znaku nie umieszcza się na chodnikach oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: