Znak C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” stosuje się okresowo  na drogach, na których w czasie opadów śniegu występują znaczne trudności do poruszania się pojazdów nie wyposażonych w łańcuchy przeciwpoślizgowe.

Sposób umieszczania znaku

Znaki C-18 zaleca się stosować jako składane lub na tablicach o zmiennej treści, odsłaniane tylko w czasie występowania śniegu lub zasłaniane po usunięciu śniegu.

przed odcinkami, na których zastosowano znak C-18 za skrzyżowaniem lub wyjazdem na parking umieszcza się znak F-5 uprzedzający o nakazie używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, odsłaniany wraz ze znakiem C-18

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: