GAZnaki-C-3_1 C-3
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Wskazuje, że kierujący jest zobowiązany do skrętu w lewo przed znakiem.
Znak C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w lewo przed znakiem w tych przypadkach, w których zachodzi konieczność skierowania ruchu pojazdów w lewo.

Sposób umieszczania znaku:

  • znak c-3 umieszcza się w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-4,
  • znak C-3 należy stosować na skrzyżowaniach typu „T” w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest dwujezdniowa,
  • umieszcza się go na przedłużeniu osi jezdni lub jej prawej połowy.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: