GAZnaki-C-6_1 C-6
Nakaz jazdy prosto lub w prawo.
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w prawo.
Znak C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku jazdy na wprost lub w prawo.

Sposób umieszczania znaku

Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy zabronić skręcania w lewo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-6 i – ewentualnie – dla przeciwnego kierunku znak C-7

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: