GAZnaki-C-7_1 C-7
Nakaz jazdy prosto lub w lewo.
Wskazuje, że kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać prosto przez skrzyżowanie lub skręcić w lewo.
Znak C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku jazdy na wprost lub w lewo.

Sposób umieszczania znaku

Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy zabronić skręcania w prawo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-7 i – ewentualnie – dla przeciwnego kierunku znak C-6.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: