GAZnaki-A-8 A-8
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Ostrzega o występowaniu ruchu okrężnego.
Znak A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” stosuje się przed skrzyżowaniami, na których ruch odbywa się po obwiedni wyspy ( z wyjątkiem tramwajów, które mogą przecinać wyspę), a które są oznakowane znakami C-12. Znak A-8 stosuje się głównie poza obszarami zabudowanym, a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy skrzyżowanie z ruchem okrężnym występuje na drodze oznakowanej wcześniej jako droga z pierwszeństwem i nie jest widoczne z dostatecznej odległości.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: