B-17
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m.
Zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość jest większa od wartości podanej na znaku.
Znak B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m” stosuje się przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż wskazana na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe.

Potrzeba takiego znaku może wystąpić na drogach o bardzo małych promieniach łuków poziomych, przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu długich pojazdów, na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów byłoby utrudnione lub niemożliwe, oraz w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojazdów powodowałby utrudnienie w ruchu.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: