B-19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t.
Zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku.
Znak B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku większym niż … t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność nawierzchni nie jest dostosowana do nacisku osi pojedynczej pojazdu wynoszącego 80 kN, a także przed odcinkami dróg krajowych, których nośność nie jest dostosowana do nacisku 100 kN.

Na drogach o nawierzchni dostosowanej do nośności 100 kN, na których jadący nie są informowani o podwyższonej nośności nawierzchni znakami z numerem drogi, stosuje się znaki B-19 z wartością 10 t.

Na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do nośności 115 kN stosuje się znak B-19 z wartością 11,5 t.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: