B-23
Zakaz zawracania.
Zabrania się kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Znak B-23 „zakaz zawracania” stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli manewr ten może powodować utrudnienie w ruchu, w szczególności podczas dużego natężenia i stosunkowo małej szerokości drogi (jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie.

Znak ten dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak umieszcza się:

  • w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,
  • w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli zakaz ma objąć również odcinek drogi poprzedzający skrzyżowanie.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: