B-24
Koniec zakazu zawracania.
Znak odwołuje zakaz zawracania.
Znak B-24 „koniec zakazu zawracania” stosuje się w celu uchylenia zakazu zawracania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem.

Znak umieszcza się w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: