B-30
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych.
Koniec obowiązywania znaku określonego znakiem B-29.
Znak B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” stosuje się w celu odwołania zakazu używania sygnałów dźwiękowych, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak B-30 umieszcza się w tym samym przekroju drogi co znak B-29.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: