B-40
Koniec strefy ograniczonego postoju.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy ograniczonego postoju. Umieszcza się go na wszystkich wylotach ze strefy oznakowanej znakami B-39, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak B-39.

Znak B-40 ma kształt kwadratu o wymiarach jak duże znaki informacyjne.

Przykład znaku wygenerowanego przez program GA ZNAKI: